O Nas

Te spletne strani zagotavljajo:

Spletno oglaševanje v Svedala AB
Turner Street
233 51 Svedala

Reg. št.: 556733-9,873
Založba: Gert Strand

Javnost-dokaz reg. št.: 16/01518, izdanih pod poglavje 1, oddelka 9, drugi pododstavek, svobodo izražanja. Javnost-dokaz št 216-034.